نرم افزارهای تبدیل عکس به متن فارسی هوش باکس در سه نسخه ی مختلف ارائه شده اند. بنا بر نیاز خود می توانید از هر یک از این نرم افزارها استفاده کنید. 

تعرفه نرم افزار تبدیل عکس به متن فارسی

53,500 تومان

نسخه ی شخصی

150,000 تومان

نسخه ی شخصی

2,000,000

نسخه سازمانی

قابلیت های کلیدی سامانه ی تبدیل عکس به متن فارسی

ویژگی های نرم افزار تبدیل عکس به متن

امکانات سرویس استخراج متن از عکس فارسی

نرم افزار تبدیل عکس به متن فارسی

سرویس نویسه خوان فارسی چگونه کار می کند؟

ابتدا تصویر مورد نظر وارد برنامه می شود. سپس با توجه به الگوریتمی که در برنامه به کار رفته، ابتدا پیش پردازشی روی تصویر انجام می شود تا کیفیت تصویر بالاتر رفته و دقت تبدیل تصویر به متن در مرحله ی بعدی افزایش یابد. با استفاده از موتور تبدیل تصویر به متن (OCR) تصویر به متن تبدیل می شود. در مرحله ی نهایی پس پردازش انجام می شود تا مشکلی در متن تولید شده وجود نداشته باشد و در نهای متن به کاربر نشان داده می شود.