دیتاست پلاک خودرو

بدون امتیاز 0 رای
940,000 تومان

دیتاست پلاک خودرو چه ویژگی هایی دارد؟ دیتاست تشخیص پلاک شامل 1499 عدد پلاک تگ زده شده است. فرمت تگ…

940,000 تومان

دیتاست تشخیص حروف و اعداد پلاک خودرو (بدون مختصات)

دیتاست حروف و اعداد پلاک خودرو چه ویژگی هایی دارد؟ در این دیتاست برخلاف دیتاستی که در لینک وجود دارد، مکان هر…

900,000 تومان

مجموعه داده برای تشخیص حروف و اعداد پلاک خودرو (نسخه 3000 تایی)

دیتاست حروف و اعداد پلاک خودرو چه ویژگی هایی دارد؟ دیتاست تشخیص حروف و اعداد پلاک شامل 3175 عدد پلاک…

1,150,000 تومان

مجموعه داده برای تشخیص حروف و اعداد پلاک خودرو (نسخه 5000 تایی)

بدون امتیاز 0 رای
1,950,000 تومان

دیتاست حروف و اعداد پلاک خودرو چه ویژگی هایی دارد؟ دیتاست تشخیص حروف و اعداد پلاک شامل 5087 عدد پلاک…

1,950,000 تومان